รีวิวก่อสร้างบ้านไทยประยุกต์บ้านป่าตาล BP27 จ.ชุมพร

 แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว

รีวิวก่อสร้างบ้านไทยประยุกต์บ้านป่าตาล BP27 จ.ชุมพร

บ้านป่าตาล BP27 จาก จ.ชุมพร ซึ่งโดยภาพรวมของการก่อสร้างบ้านหลังนี้ ทำออกมาได้อย่างสวยงาม ถึงแม้จะยังไม่ได้ปรับภูมิทัศน์รอบๆตัวบ้าน โดยเจ้าของบ้านเลือกใช้สีในโทนแบบบ้านมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้ มีการเพิ่มลูกเล่นต่างๆจากระบบไฟฟ่าสมัยใหม่อย่างไฟราง LED มาใช้ตกแต่งส่วนต่างๆ เช่นในส่วนของบันไดภายในบ้าน ซึ่งเพิมความน่าสนใจให้กับตัวบ้านเป็นอย่างมากครับ สำหรับภาพชุดนี้ค่อนข้างมีจำนวนมากและหลากหลายส่วนของตัวบ้าน ฃ สำหรับรายละเอียดแบบบ้านท่านสามารถเข้าดูได้ที่ www.thaihomeplan.com

แบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์บริษัทบ้านป่าตาลจำกัด ห้ามคัดลอดเลียนแบบผลงาน ห้ามนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดทางกฏหมาย