รีวิวก่อสร้างบ้านชั้นเดียวไม้ BP09 จ.จันทบุรี

พิมพ์

รีวิวก่อสร้างบ้านชั้นเดียวยกพื้น BP09 จ.จันทบุรี

บ้านชั้นเดียวยกพื้นในรหัสบ้านป่าตาล BP09 บ้านขนาดกลางที่ออกแบบในรูปทรงไทยประยุกต์ยกพื้นสูงที่เป็นแบบบ้านเอกลักษณ์ของบ้านป่าตาลอีกหลังที่หากใครพบเจอก็จะทราบว่าเป็นบ้านของทางเราที่ได้ออกแบบไว้ สำหรับหลังนี้นั้นก่อสร้างที่ จ.จันทบุรีครับ โดยการก่อสร้างเกือบสมบูรณ์ 100% แล้ว ซึ่งบ้านหลงนี้ค่อยข้างใช้เวลาการก่อสร้างนานกว่าหลังอื่นๆพอสมควร เนื่องจากการตกแต่งนั้นมีการำไม้มาใช้เป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมด เข้าดูภาพอลับั้มเต็มได้ที่ http://www.faceboo.com/banpatan2006 

แบบบ้านไม้ชั้นเดียว