รีวิวก่อสร้างแบบบ้านชั้นเดียว BP19 นครศรีธรรมราช

พิมพ์

แบบบ้านชั้นเดียว BP19 ก่อสร้าง นครศรีธรรมราช

แบบบ้านชั้นเดียว BP19 หลังนี้ เจ้าของบ้านได้ซื้อแบบบ้านจากทางบ้านป่าตาลไปก่อสร้างทางภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช ครับและเมื่อได้ก่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้ส่งภาพเข้ามาให้ทางเราได้นำมาเผยแพร่รีวิวให้ชมกัน ซึ่งโดยภาพรวมนั้นทางเจา้ของบ้านได้ทำการก่อสร้างตามแบบมาตฐานทั้งรูปทรงบ้านและการเลือกใช้สีครับ แต่อาจมีบางส่วนของบ้านที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุไปบ้าง อย่างเช่นที่เห็นจากภาพก็จะเป็นการเปลี่ยนวัสดุหลังคา จากหลังคาซีเมนต์ เป็นหลังคาแบบลอนคู่ ซึงจะช่วยทำให้งบประมาณการก่อสร้างปรับลดลงได้บ้างครับ แต่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้เป็นอย่างดี 

แบบบ้านชั้นเดียว

 ภาพด้านหน้าของบ้านซึ่งจะเป็นบ้านชั้นเดียวลักษณยกพื้น ซึ่งช่วยป้องกันความชื้นที่จะส่งผลต่ออายุของบ้าน และช่วยป้องกันปัญหาปลวก

แบบบ้านชั้นเดียว BP19

 

การก่อสร้างแบบบ้านชั้นเดียว BP19 ที่ จ.นครศรีธรรมราชหลังนี้ทางเจ้าของบ้านได้ออกแบบโรงจอดให้มีลักษณะทรงไทยประยุกต์ ที่กลมกลืนกับตัวบ้านเป็นอย่างมากครับ ซึ่งท่านสามารถใชเ้เป็นตัวอย่างเพื่อก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

 

ส่วนระเบียงนั่งเล่นพื้นที่หน้าบ้าน