รีวิวแบบบ้านชั้นเดียว BP14 ก่อสร้าง จ.ลำพูน

พิมพ์

รีวิวแบบบ้านชั้นเดียว BP14 ก่อสร้าง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นแบบบ้านชั้นเดียวอีกหลังที่นำไปก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เป็นป่าเขา ซึ่งช่วยทำให้บ้านชั้นเดียวทรงไทยประยุกต์หลังนี้ น่าอยู่มากขึ้น