รีวิวก่อสร้างบ้านใต้ถุนสูง BP32 จ.อยุทธยา

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านในรหัส BP32 แบบบ้านบ้านใต้ถุนสูง ที่ จ.พระนครศรีอยุธยาครับ ซึ่งลักษณะการดัดแปลงสามารถทำออกมาได้อย้างสวยงาม และยังช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และเพิ่มพื้นที่เป็นส่วนจอดรถหรือทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวได้อีกมากมายครับ ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์และกำลังอยู่ในช่วงการปรับภูมิทัศน์รอบๆบ่้านให้สวยงามน่าอยู่อาศัยมากขึ้น กดดูข้อมูลแบบบ้าน BP32 ได้ตามลิงก์นี้ครับ  แบบบ้านใต้ถุนสูงBP32 

แบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์บริษัทบ้านป่าตาลจำกัด ห้ามคัดลอดเลียนแบบผลงาน ห้ามนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดทางกฏหมาย