รีวิวก่อสร้างบ้านใต้ถุนสูง BP10 ดัดแปลงจากบ้านชั้นเดียวที่ จ.อยุทธยา

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านในรหัส BP10 แบบบ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ ซึ่งได้ถูกดัดแปลงให้เป็นบ้านใต้ถุนสูง ที่ จ.พระนครศรีอยุธยาครับ ซึ่งลักษณะการดัดแปลงสามารถทำออกมาได้อย้างสวยงาม และยังช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และเพิ่มพื้นที่เป็นส่วนจอดรถหรือทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวได้อีกมากมายครับ ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์และกำลังอยู่ในช่วงการปรับภูมิทัศน์รอบๆบ่้านให้สวยงามน่าอยู่อาศัยมากขึ้น กดดูข้อมูลแบบบ้าน BP10 ได้ตามลิงก์นี้ครับ  แบบบ้านไทยประยุกต์BP10

แบบบ้านเป็นลิขสิทธิ์บริษัทบ้านป่าตาลจำกัด ห้ามคัดลอดเลียนแบบผลงาน ห้ามนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดทางกฏหมาย